Mateřská škola Hluboká nad Vltavou

Máte-li zájem vyjádřit svůj názor, připomínky či nápady k těmto stránkám napište nám prosím (michal.pirgl@gmail.com).

Důležité informace

Přijímání dětí do mateřské školy pro školní rok 2019-2020

Přijímání dětí pro nový školní rok 2019-2020 bude probíhat postupně na 3 pracovištích v době od 8,00 hod. do 11,30 hod. vždy jeden den v měsíci květnu 2019.

MŠ Ruská 527			pátek	   3. 5. 2019
MŠ Masarykova 62		pondělí	   6. 5. 2019		
MŠ Masarykova 56		úterý	   7. 5. 2019
  1. Zápis dítěte bude proveden na formuláři, který si rodiče/zákonní zástupci dítěte mohou vyzvednout na odloučených pracovištích MŠ Hluboká nad Vltavou v rámci Dne otevřených dveří (24. 4. 2019) nebo si stáhnout z webových stránek MŠ.
    Vyplněné formuláře (Žádost o přijetí, Kritéria pro přijímání dětí, Prohlášení zákonného zástupce) odevzdají rodiče/zákonní zástupci dítěte na jednotlivých pracovištích mateřské školy, kde chtějí dítě umístit, v termínu zápisu.
  2. Při zápisu je nutné předložit Rodný list dítěte, Zdravotní kartu pojišťovny dítěte, platný Občanský průkaz rodiče/zákonného zástupce a doklad o trvalém bydlišti dítěte.
  3. Zákonní zástupci předloží doklad o absolvování stanovených očkování. Je-li dítě dlouhodobě nemocné (nemohlo být očkované), donesou rodiče s sebou vyjádření odborného lékaře o způsobilosti dítěte.

Nevíte, do kterého předškolního zařízení v blízkosti vašeho bydliště zapsat svého předškoláka?
Přijďte se v středu 24. dubna 2019 podívat a prohlédnout mateřskou školu. Na všech pracovištích Mateřské školy Hluboká nad Vltavou bude probíhat „Den otevřených dveří“. Zákonní zástupci si v době od 9.00 hod. do 11.00 hod. mohou prohlédnout prostory jednotlivých předškolních zařízení a získat potřebné informace k chodu jednotlivých odloučených pracovišť.

Projekt "Podpora vzdělávání MŠ Hluboká nad Vltavou"
Více informací zde.
Projekt

Náš Facebook

© 2014 Grafika FOJTL - všechna práva vyhrazena - MŠ Hluboká nad Vltavou